Lager taslamalary bilen baglanyşykly soraglaryňyz barmy?

Koprak oka

Aýratyn önümler

Pekin GS ýaşaýyş jaý kärhanasy (mundan beýläk GS ýaşaýyş jaýy diýlip atlandyrylýar) 2001-nji ýylda hasaba alnan maýasy 100 million RMB bilen hasaba alyndy.Hytaýda hünär dizaýnyny, önümçiligini, satuwyny we gurluşygyny birleşdirýän iň uly 3 prefab jaýynyň, tekiz gaplanan konteýner öý önümleriniň biridir.

Häzirki wagtda “GS Housing” -iň 5 önümçilik bazasy bar, olar bir günde 500 toplumly gaplanan konteýner jaýlary prefab jaýlaryny öndürip biler, uly we gyssagly tertip çalt ýapylyp bilner.

Bütin dünýäde marka agentlerini gözleýäris, işiňiz üçin gowy bolsak, bize ýüz tutuň.

has giňişleýin gör

Iň soňky taslamalar

 • 150+ million 150+ million

  150+ million

  Ualyllyk satuw
 • 800+ 800+

  800+

  Işçiler
 • 30000+ 30000+

  30000+

  Ualyllyk satuw
 • 200+ 200+

  200+

  Hyzmatdaş

Iň soňky habarlar

 • Hoş geldiňiz Foshan hökümet ýolbaşçylary GS ýaşaýyş toparyna baryp görýärler

  Hoş geldiňiz Foshan hökümet ýolbaşçylary G ...

  26-njy sentýabr, 23-nji sentýabr
  2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Guangdong welaýatynyň Foshan şäher häkimliginiň ýolbaşçylary GS ýaşaýyş jaý kompaniýasyna baryp gördüler we GS ýaşaýyş jaý amallary we zawod işleri barada giňişleýin düşünje aldylar ...
 • GS ýaşaýyş jaý 2023 Saud Arabystanyň infrastruktura sergisi (SIE) üstünlikli tamamlandy

  GS ýaşaýyş jaýy 2023 Saud Arabystanyň infrastrukturasy Exhi ...

  21-nji sentýabr
  2023-nji ýylyň 11-nji sentýabryndan 13-nji sentýabryna çenli GS ýaşaýyş jaýy, Saud Arabystanynyň Riýad şäherinde ýerleşýän “Riýad Frontline sergi we konferensiýa merkezinde” geçirilen 2023-nji ýylda Saud Arabystanyň infrastruktura sergisine gatnaşdy.Has köp ...
 • Önümçilik gurluşyk pudagynda 15-nji CIHIE sergisi

  Öňünden taýýarlanan 15-nji CIHIE görkezişi ...

  30-njy awgust, 23-nji awgust
  Akylly, ýaşyl we dowamly ýaşaýyş jaý çözgütlerini öňe sürmek üçin häzirki zaman toplumlaýyn ýaşaýyş jaýy, ekologiki ýaşaýyş jaýy, ýokary hilli ýaşaýyş jaýy, 15-nji ...

GS ýaşaýyş jaýy näme üçin?

Bahanyň artykmaçlygy zawodda önümçilige we ulgam dolandyryşyna takyk gözegçilik etmekden gelýär.Bahanyň artykmaçlygyny almak üçin önümleriň hilini peseltmek düýbünden edýän zadymyz däl we hilini hemişe birinji ýerde goýýarys.
Sorag

Önümlerimiz barada maglumat almak üçin habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag