GS ýaşaýyş jaý 2023 Saud Arabystanyň infrastruktura sergisi (SIE) üstünlikli tamamlandy

11-denth13-e çenlisentýabr2023, G.S23aşaýyş jaýy 2023-nji ýyla gatnaşdySaud Arabystanyň infrastruktura sergisigeçirildiatSaud Arabystanynyň Riýad şäherinde “Riýad Frontline sergi we konferensiýa merkezi”.

d9a4e2b5c987b09f680397

题 -2       未 标题 -2

15 million ýurtdan 200-den gowrak sergä 150 milliondan gowrak hünärmen geldi.Sergi ýedi esasy kategoriýany öz içine alýar: gurluşyk we bezeg materiallary, gurluşyk materiallary we metallar, enjamlar we gurallar, keramika, agaç önümleri, birleşdirilen paneller we in engineeringener enjamlary, ulaglar we gurluşyk himikatlary.

Sergi wagtynda köp müşderi biziň otagymyza baryp gördülerçuňaragatnaşyk wetehnikikompaniýamyz bilen alyş-çalyş edýär.Giňişleýin güýjiGSCustomersaşaýyş jaýy we degişli işgärleriň hünär jogaplary hem müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi we öwüldi.

-4     题 -4

Iň güýçli biri hökmündeprefabrikbinalarHytaýdaky kompaniýalar, G.SIngaşaýyş jaýy 'önümlerisagşaýoly70-den gowrak ýurda eksport edildi we köp ýurt bilen agent torlaryny döretdi.GS ýaşaýyş jaýyýaly Saud Arabystanynda garaşsyz önüm bazarlary we şahamçalary barGyzyl deňiztaslama,NEOMtaslamat.

 

G hakdaSIngaşaýyş jaýy

GS ýaşaýyş jaýy 2001-nji ýylda esaslandyryldy. Bu professional dizaýny, önümçiligi, satuwy, gurluşyk we hyzmaty birleşdirýän uly göwrümli topar. porta kabinasy.Baş ofisi Pekinde dört adam bilen ýerleşýärporta kabina zawodlary Týanjinin, Jiangsu, Guangdong, Siçuan.GS ýaşaýyş jaýynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan 5 inersener we daşary ýurtly inersener we 3 ýyldan gowrak tejribesi bolan 30-dan gowrak tehniki işgär bar, dürli ýurtlardan gelen müşderilere hyzmat etmek üçin GS ýaşaýyş jaý önümleri ASTM, SGS, CE, UL, EAC, ISO 9001 synaglary ... tagallalary bilen.

Mundan başga-da,GS ýaşaýyş jaýyhashünärmen porta kabinasy Gurluşy müşderilere gurnamagy doly tamamlamaga kömek etmek üçin daşary ýurda gidip bilýän gurnama toparytaýýar binalar.Şu wagta çenli Russiýa, Indoneziýa, ABU Dabi, Saud Arabystany, Kongo Demokratik Respublikasyna baryp gördüler…

hn    bd

hd     hx

GSýaşaýyş jaý önümleriniň kategoriýalaryna şular girýär:

Porta kabinalaryÖnümçilik jaýlaryTekiz gaplanan konteýner jaýlaryModully jaýPolat gurluşlary


Iş wagty: 21-09-23